Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Chemical Worldwide Business S.A. dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki a tym samym podpisało stosowną umowę o prowadzenie w/w rejestru z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Zarząd Chemical Worldwide Business S.A. zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców (KRS 0000336592) z siedzibą w Słupcy 62-400 przy ul. Wspólna 6, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy ksh oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1500.

Ogłoszenie 5 z 5.

Indeks numerów → Rocznik 2020 → Numer 220/2020 (6110) z 10 listopada 2020 r. → Pozycja 61891

Bezpośredni kontakt do działów