Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Ogłoszenie o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Chemical Worldwide Business S.A.

Zarząd Chemical Worldwide Business Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupcy („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,    IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000336592, NIP: 6671647884, kapitał zakładowy 100 000 zł, opłacony w całości; niniejszym zwołuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Chemical Worldwide Business S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki
w Słupcy (62-400), przy ul. Wspólnej 6

Bezpośredni kontakt do działów