Importer i dystrybutor surowców chemicznych

PORZĄDEK OBRAD NWZA z dnia 18.06.2020 r. godz. 11:00

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.  
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Bezpośredni kontakt do działów