Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Ogłoszenie o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Chemical Worldwide Business S.A.

Zarząd Chemical Worldwide Business Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupcy (“Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000336592, NIP: 6671647884, kapitał zakładowy 100 000 zł, opłacony w całości; niniejszym zwołuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Chemical Worldwide Business S.A.

Zgromadzenie odbędzie sie dnia 18 maja 2021 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki

w Słupcy (62-400), przy ulicy Wspólnej 6

Bezpośredni kontakt do działów