Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Chemical Worldwide Business S.A. dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki a tym samym podpisało stosowną umowę o prowadzenie w/w rejestru z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Bezpośredni kontakt do działów