Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Spółka Chemical Worldwide Business S.A. przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności partnerów biznesowych oraz ochrony i bezpieczeństwa danych którymi dysponuje.

W związku z powyższym Spółka posiada precyzyjnie sformułowaną politykę bezpieczeństwa danych osobowych obejmującą swym zakresem poniższe obszary:

  1. DANE OSOBOWE
  2. MONITORING WIZYJNY
  3. PROCES REKRUTACJI
Bezpośredni kontakt do działów