Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, popularnie nazywane REACH, reguluje zasady bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę wpływu na ludzi i środowisko. Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże szereg z nich jest wyłączony spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. Listę substancji wyłączonych z rejestracji można znaleźć na stronach Krajowego Centrum Informacyjnego http://reach.gov.pl

CWB skorzystała z okresów przejściowych i wstępnie zarejestrowała wszystkie wymagające tego surowce importowane – odpowiednie zestawienie w dniu 1 grudnia 2008 zostało złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy.

Do 01.12 2010 r. dokonaliśmy pełnej rejestracji dla substancji: – CMR kat. 1 i 2 w ilości co najmniej 1 tony/rok – niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok – oraz pozostałych substancji w ilości co najmniej 1000 ton/rok.
01.06.2013 minął termin rejestracji dla substancji wprowadzanych na teren EU lub na jej terenie produkowanych w ilości ponad 100 ton.

Zgodnie z art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH potencjalny rejestrujący, który po raz pierwszy po dniu 1 grudnia 2008 produkuje/importuje substancję wprowadzoną w ilości co najmniej tony rocznie może w dalszym ciągu dokonać późnej rejestracji wstępnej i skorzystać z okresów przejściowych zawartych w art. 23, pod warunkiem, że przedłoży Agencji odpowiednie informacje wyszczególnione w art. 28 ust. 1 w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszej produkcji/ importu w ilości co najmniej 1 tony rocznie i nie później niż 12 miesięcy przed upływem odpowiedniego terminu przejściowego określonego w art. 23.

1.06.2018 r. minie termin rejestracji dla substancji wprowadzanych powyżej 1 tony rocznie.

Numery rejestracji wstępnej lub końcowej, dokonanej przez CWB lub jej dostawców znajdują się w Kartach Charakterystyki dla poszczególnych surowców.

Bezpośredni kontakt do działów