Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Akcjonariusze

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Wartość nominalna akcji

Kapitał zakładowy

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ


 Jacek Baran


zwykłe na okaziciela


670.000 


0.10 zł 


67.000 zł 


67% 


57%

 Waldemar Gola

zwykłe na okaziciela

330.000 

0.10 zł

33.000 zł 

33% 

33%

Razem

1.000.000

X

 100.000 zł

 100%

         100%      

Jacek Baran – Prezes Zarządu

Pomysłodawca i współzałożyciel utworzonej w 2002 roku spółki z o.o. działającej pod nazwą Chemical Worldwide Business. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Nauk Ekonomicznych, który ukończył w 1991 roku zdobywając tytuł magistra ekonomii. Absolwent Canadian International Management Institute (program Management 2004). W roku 2009 ukończył roczny program Akademia Strategicznego Przywództwa organizowany przez ICAN Institute w Warszawie.

W latach 1992-1999 pracował w firmie PPH „Konimpex” Sp. z o.o. specjalizującej się w handlu zagranicznym. Miał możliwość współuczestniczyć w budowie jednej z największych firm handlowych w Polsce zajmując stanowiska od specjalisty handlu zagranicznego do zastępcy dyrektora generalnego. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora generalnego w Konimpex Bis Sp. z o.o. , które zajmował do 2001 roku. W marcu 2002 roku podejmuje pracę w firmie produkcyjnej GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora zarządzającego.

W maju 2002 roku podejmuje decyzję o utworzeniu spółki Chemical Worldwide Business, której jest większościowym udziałowcem i zostaje wybrany na prezesa zarządu. Z sukcesem zarządza firmą, przekształca w spółkę akcyjną i kontynuuje prace na powierzonym stanowisku konsekwentnie budując pozycję firmy wśród największych dystrybutorów surowców chemicznych.

Waldemar Gola – Wiceprezes Zarządu

W 1988 roku uzyskał dyplom na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poszerzając kwalifikacje zawodowe ukończył studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w zakresie zarządzania finansami i marketingu. Dodatkowo w ramach przebytych kursów zdobył wiedzę w obszarze SZJ. W latach 1987 – 1993 zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego; od roku 1993 zatrudniony na stanowisku technologa wiodącego w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego STOMIL; na przełomie lat 1995/1996 realizował zadania głównego technologa w Zakładzie Wyrobów Gumowych HEWEA Sp. z o.o.. Do roku 2001 zatrudniony w Fabryce Obuwia Gumowego ROFIS Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. marketingu i rozwoju. Obecnie sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Chemical Worldwide Business S.A.

Bezpośredni kontakt do działów