Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Magdalena Plesińska – Przewodnicząca

W 1972 roku uzyskała dyplom na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kontynuując kształcenie w roku 1980 osiągnęła doktorat w instytucie Chemii UJ. W latach 2000 – 2003 uzupełniała kwalifikacje zawodowe podejmując fakultet w zakresie rachunkowości oraz realizując kurs, dzięki któremu uzyskała certyfikat księgowy. PaniMagdalena Plesińskarozpoczęła karierę zawodową w roli asystenta w Instytucie Chemii UJ; w latach 1998 – 2004 zatrudniona w Biurze Porad Podatkowych TAX na stanowisku księgowej. Równolegle, od roku 1980 prowadzi własne biuro rachunkowe oraz świadczy usługi doradztwa gospodarczego.

Marek DranikowskiWiceprzewodniczący

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyny Robocze i Pojazdy. W latach 1991 – 1994 zdobył kwalifikacje zawodowe w zakresie Systemów Zarządzania Jakością oraz tytuł dyplomowanego menedżera. Ścieżkę kariery zawodowej rozpoczął w roku 1976 w WKS Mostostal Słupca; w latach 1985 – 1987 pełnił funkcję kierownika grupy budowlanej ENERGOMONTAŻ ZACHÓD Wrocław; od 1987 roku zatrudniony ponownie w WKS Mostostal gdzie zajmował stanowiska: począwszy od kierownika wydziału montażowo – spawalniczego, specjalistę ds. przygotowywania produkcji, zastępcę dyrektora ds. produkcji do Prezesa Zarządu; w latach 1996 – 2002 Pan Marek Dranikowski prowadził własne Biuro Techniczno – Handlowe STAL SERVICE; równolegle pełnił funkcję Prezesa Zarządu  ZREMB Słupca Sp. z o.o.; obecnie realizuje zadania Prezesa Zarządu Mostostal Słupca S.A.

Marzena Gola

W 1987 roku uzyskała dyplom na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poszerzając kwalifikacje zawodowe ukończyła fakultety studiów z zakresu organizacji i zarządzania; dodatkowo w ramach przebytych kursów zdobyła  wiedzę  w obszarze następujących dziedzin: fundusze pomocowe UE, psychologia obsługi klienta, rozwój lokalnych rynków energii, PR i reklama, SZJ.

W latach 1987 – 1993 zatrudniona w Zespole Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego; 1993 – 1995 pełniła funkcję specjalisty technologa w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego „STOMIL”; 1995 – 1998 zatrudniona w Wytwórni Sprzętu Sportowego i Technicznego „DELFA” Sp. z o.o. gdzie zajmowała stanowiska począwszy od technologa, poprzez specjalistę ds. marketingu do kierownika działu marketingu; 1998 – 2007 pełni funkcję kierownika działu marketingu w OPEC Grudziądz Sp. z o.o. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego

Agata Kammer

Adwokat, ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Włada językiem angielskim, zna także język francuski. Posiada doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i medycznego, a także karnego. Prywatnie pasjonatka dalekich podróży i dobrej kuchni.  

Lech Lewandowski

W 1983 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej gdzie za autorską pracę w temacie ” Wyznaczenie cyklu obsługowego silnika pojazdu samochodowego w oparciu o wskaźniki i charakterystyki trwałości jego zespołów” otrzymał nagrodę III-go stopnia

Karierę zawodową rozpoczął w listopadzie 1983 roku gdzie do lipca 1984 roku był zatrudniony w P. P. Polmozbyt pełniąc funkcję mistrza zmianowego potem kierownika warsztatu . Od sierpnia 1984 roku do  stycznia 1991 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego  zarządzając dużymi zespołami ludzkimi. Po tym okresie do  maja 1996 roku podjął prywatną działalność gospodarczą zakładając i organizując prace sieci hurtowni spożywczo przemysłowych oraz zajmując się transportem . W maju 1996 roku wygrał konkurs zorganizowany przez Kampanią Piwowarską S.A na stanowisko kierownika Centrum Dystrybucji . Funkcję tą pełnił do kwietnia 2002 roku. Po tym okresie ponownie zajął się działalnością gospodarczą, którą prowadzi do chwili obecnej będąc współwłaścicielem firm : Sealco Sp. z o.o oraz Aluver Castings Sp. z o.o.

Bezpośredni kontakt do działów