Importer i dystrybutor surowców chemicznych

PAF (Fluoroglinian potasu)

Mieszanina soli heksafluoroglinianu potasu i tetrafluoroglinianu potasu. Substancja niebezpieczna dla człowieka i środowiska. Charakterystyka techniczna: Postać: kawałkowa lub proszek (zmielony) Opakowanie: bigbagj 1300kg Numer CAS: 60304-36-1
Specyfikacja techniczna
Parametr Jednostka Norma
1. F % 44-50
2. Al % 18-20
3. K % 29-31
4. H2O % Max 1
  Zastosowanie: – do redukcji magnezu  w odlewnictwie stopów aluminium (do usunięcia 1 kg magnezu potrzeba 6-8 kg PAF) – dodatek w topnikach do przyspieszenia dyspersji
Bezpośredni kontakt do działów