Importer i dystrybutor surowców chemicznych
Grudzień 2008 – REACH rejestracja wstępna

Informujemy, że zostały wstępnie zarejestrowane wszystkie wymagające tego surowce importowane przez CWB. Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Chemicznych (FECC) rekomenduje, aby nie ujawniać numerów rejestracji wstępnej dalszym użytkownikom, ponieważ nie ma możliwości sprawdzenia autentyczności numeru referencyjnego.

Jednak w celu uspokojenia swoich klientów, że kupowane przez nich surowce są w legalnym obrocie, firma postanowiła upublicznić numery rejestracji wstępnej. W najbliższych dniach odpowiednia tabela zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Będzie ona zawierać listę surowców, które zarejestrowaliśmy samodzielnie oraz te, które zarejestrowali nasi dostawcy. Podobne zestawienie w dniu 1 grudnia 2008 zostanie złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy.

Bezpośredni kontakt do działów